průmyslové vysavače a čištění chladících systémů strojů

Konference, aktivity a projekty

 

Nadcházející akce:

Podnikatelsko - ekonomické Forum  - Lednice  workshop

  • Interaktivni diskuze při záznamu setkání s prof. Zeleným .
  • Koncepce tohoto jedinečného setkání umožňuje každému se stát aktivním účastníkem, iniciovat a následně diskutovat témata, která ho v jeho profesním životě zajímají. 
  • Využijte synergie setkání profesionálů, které bude pro vás inspirativním, hledejte průniky poznání a reflektujte jejich praktické přínosy. Využijte k tomu záznam akce a moderovanou diskusi . 
  • Nosnými tématy budou projekty, které jsou zakotveny v činnosti Nadace ZET a usilují o obnovu národního podnikatelství, tvorbu inovačně-podnikatelské kultury a realizaci originálních produktů, služeb a komplexních podnikatelských modelů ve všech oblastech podnikání. Více o nich na www.zetfoundation.com
  • Pokud budete mít zájem o individuální setkání s profesorem Milanem Zeleným a konzultaci v rámci Vašich firemních aktivit, tak označte tuto volbu a organizátoři se s Vámi spojí a dohodnou podrobnosti.

Přihlášky prosím podávejte zde.

Proběhlé akce:

 

Podnikatelsko ekonomické forum konané v září v kongresovém centru SPA Resort Lednice .

Krátký záznam z akce: https://youtu.be/Y4VFzZgFjmw 

 

Naše společnost byla organizátorem a partnerem konference " Kam kráčí management?" konané dne 16.2.2017. Více na : http://www.cma.cz/kam-kraci-management-iv/

Videozáznam z konference: