Kluthe Poland používá Freddy Superminor úspěšně pro zajištění servisních služeb svým zákazníkům. Na svém webu uvádějí :

JESTE’MY SPECJALISTAMI W PRZYGOTOWANIU POWIERZCHNI

Jako specjali ci ds. obr bki powierzchni, zak ady chemiczne Chemická továrna Kluthe GmbH opracowuj i wytwarzaj výrobky chemiczne oraz innowacyjne rozwi zania procesowe dla obr bki metali i czyszczenia, obr bki wst pnej i obs ugi lakierni. S to nasze g wne obszary specjalizacji, dzi kt rym mo emy zapewni naszym klientom doradztwo oraz serwis na najwy szym poziomie. Zwracamy uwag na ka dy detal dlatego poza pierwszorz dn . jako ci i trwa o ci naszych produkt w bardzo wa nym aspektem žert dla napie bezcze stwo i zgodno z zasadami ochrony . Nasz‘ wizj žert bycie si zdřímnout dow dla naszych klient w, aby mogli stale si’si’s rozwija‘, dzi ki najlepszym rozwi zaniom procesowym. Naszym priorytetem žerterowanie kompleksowych ug i wsp praca jako r wni partnerzy. 
Niezale nie od tego, czy lokalnie, na szczeblu krajowym czy globalnym: zawsze 
jeste my blisko ciebie. Kluthe obs uguje ponad 15 000 klient-w na ca’ym ‚wiecie w 44 localizacjach. Jako globalna firma rodzinna z ponad 65-letnim do wiadczeniem w dziedzinie bada i rozwoju, Kluthe oferuje swoim klientom wyj tkow przewag nad konkurencj.

Stroj Freddy Superminor je používán v rámci servisní služby pro zákazníky Kluthe Poland . Zajišťuje odstranění mechanických nečistot – kalů z nádrží obráběcích strojů. Usnadňuje tak podstatně práci údržbě.

Kluthe Poland používá Freddy Superminor úspěšně i díky tomu, že jsme stále v kontaktu . Po dohodě doplňujeme obratem běžné náhradní díly. Zpravidla jde o kontrolu a výměnu těsnění a doplnění některého poškozeného příslušenství .