Pokud máte také potíže s úkapovým olejem na povrchu chladící emulze v nádrži obráběcího stroje, tak patříte k velké skupině strojírenských firem. Údržba výrobních a montážních prostor je důležitá.

Nabízí se mnoho různých řešení . Často jsou součástí nových moderních strojů, ale ty nejsou ve všech výrobních provozech. Stále kvalitně a efektivně pracují i stroje starší koncepce a právě u nich je uvedená potíž snadno řešitelná. Naše společnost může nabídnou hned několik řešení jak úkapové oleje separovat z povrchu chladící emulze.

Naprosto dokonalým způsobem to zajistí separátor oleje Freddy TOS. Je poháněn tlakovým vzduchem, jehož rozvody jsou jistě součástí i Vašeho provozu. Separovaný olej ukládá do plastového kanystru. Je lehce mobilní a má také UV segment , který ničí namnožené bakterie. Nedojde tak k naočkování a tím přenosu bakterií mezi jednotlivými obráběcími stroji při přemístění TOS.

Freddy Micro Plus

Máte také potíže s úkapovým olejem a cítíte zápach ve výrobní hale? Tak to je způsobeno namnoženými bakteriemi v chladící emulzi. Ty mohou podstatně ovlivnit nejen trvanlivost emulze, ale i životnost řezných nástrojů – chuchvalce slizovité hmoty ucpávají hadičky a cesty pro chlazení při obrábění.

Dalším negativním projevem výskytu bakterií v emulzi je alergická reakce na kůži pracovníků obsluhy obráběcího stroje. Někdy dokonce mohou způsobit dýchací potíže a na pracovišti je slyšet pokašlávání.

Proto je jistě vhodné a také z hlediska BOZP potřebné toto nebezpečí eliminovat ! Další z možných řešení nabídneme v příštím příspěvku.