Potřebujete filtrovat řezný olej? To je častá potřeba a mnohdy i u nádrží pod CNC, které nelze snadno otevřít.

Máme zkušenosti !

Máme zkušenosti z mnoha strojírenských provozů, kde jsou obráběcí nástroje chlazeny řezným olejem.

Například v případě mosazi nejde použít magnety. Třísky a kaly se usazují na dně nádrží, které mají často objem 250-300 litrů oleje. Dochází k postupnému zaplnění nádrže těmito nečistotami. Ty akumulují teplo a omezují tak proces chlazení, drobné částečky dělají na obrobku otisky, ale zejména jsou zdrojem možnosti ucpání čerpadel a cest . To přináší prostoje a zdlouhavé čištění CNC. Znamená to často výpadek celé směny a ne moc příjemnou činnost údržby, nebo obsluhy stroje. Setkáváme se pak někdy s jediným pomocníkem – vakuovou pumpou a lopatkou.

Máme řešení !

Naše řešení spočívá v rychlém odčerpání řezného oleje za současné filtrace pevných částic . Filtry volíme 10 -100 mikronů podle potřeby výsledné čistoty vráceného oleje. Pokud je možnost takto pravidelně nádrže pod CNC čistit , tak je zakrátko dosaženo zřetelné změny v procesu obrábění.

  • sníží se teplota řezného oleje
  • prodlouží se životnost řezných nástrojů
  • zamezí se prostojům při zastavení CNC
  • uspoří se likvidace znehodnoceného oleje
  • násobí se doba použití řezného oleje

Jak probíhá proces filtrace je patrné z obrázku stroje Freddy Ecovac:

Fredy Ecovac má nádrž na 200, nebo 300 litrů a samostatné čerpadlo na vypouštění již čistého oleje. Výkon sání 250 litrů za minutu a vypouštění 80 litrů za minutu umožňuje vyčistit nádrže CNC během desítek minut. Takto je možno čerpat, filtrovat a vypouštět současně -průběžně a dokonce vypouštěcí tryskou oplachovat části stroje, nebo ředit usazeniny na dně nádrže CNC.

Různé nástavce umožní se dostat do všech koutů nádrže a uklidit i podlahu kolem.

Nabízíme !

Potřebujete filtrovat řezný olej? Rádi přijedeme přímo do vašeho provozu a předvedeme Vám jak je to snadné.. Mnoho zajímavých a aktuálních informací z aplikací se dozvíte na Linkedin a také na Instagram .

Stroje Freddy již spolehlivě pracuji v různých výrobních provozech v České republice a také na Slovensku a v Polsku. O některých jejich konkrétních specifikacích a místech nasazení se můžete dozvědět v našich referencích . Ty stále průběžně doplňujeme .

Udržujeme průmyslové prostředí čisté a zdravé již více než 25 let !