ADOZ si vybral Freddy Ecovac . A to základě výběrového řízení. To probíhalo v provozu výroby . Vedení společnosti rozhodovalo jak vybavit údržbu obráběcích kapalin -emulzí i olejů profesionálním průmyslovým vysavačem.

Naše řešení uspělo na základě nabídky dodání stroje Freddy Ecovac na míru potřebám provozu. Což je například filtrace přes dvě sekce v jednom kroku .

Proběhla celodenní zkouška výkonnosti a následná kalkulace návratnosti – ROI . Ta prokázala požadovaný ekonomický přínos.

Na svém webu sdělují :

ADOZ je předním distributorem strojních součástí v České republice.

Patříme mezi největší distributory strojních součástí na území ČR. Dodáváme ložiska a příslušenství, výrobky pro přenos výkonu, spojky, řetězové převody, řemenové převody, hadice, kolečka, maziva, lepidla, těsnící prvky a nářadí po celé ČR. Provozujeme CNC obrábění – výroba dílů dle dokumentace zákazníka.

Přínos do výroby

ADOZ si vybral Freddy Ecovac . V jeho centrále v Bystřici nad Pernštejnem se po předvedení ve výrobě přesvědčili, že pravidelná filtrace obráběcích kapalin je významnou součástí udržení její kvality .

Specifikace stroje byla zvolena tak, aby co nejlépe vyhovoval potřebám provozu. Provedení je s nádrží 300l a motorem 3kW 240 V  .

Dvě vypouštěcí uzavíratelné větve jsou osazeny ostřikovou tryskou a vypouštěcí pistolí. Volba filtrů je od 5 až po 600 mikronů. Ty se umísťují do dvou sekcí a tak je možno filtrovat obráběcí kapalinu dvoustupňově v jednom kroku.

Přínosem je úspora jemného filtru 5-75 mikronů ve spodní sekci tím, že hrubé nečistoty zachycuje horní filtr 200-600 mikronů. Takto je efektivně filtrován zejména řezný olej v jednom kroku na požadovanou čistotu.

Freddy Ecovac plně odpovídá požadavkům na efektivní filtraci

Přidal se také vypouštěcí otvor v úrovni dna nádrže pro snazší údržbu a čistotu stroje Freddy Ecovac.

Použití a výhody

Stroj Freddy Ecovac je často používán v rámci servisní služby , nebo systémové udržby pracoviště ve strojírenských provozech.

Zajišťuje odstranění mechanických nečistot – třísek a kalů z nádrží obráběcích strojů. Usnadňuje tak podstatně práci při údržbě chladících kapalin.

Šetří čas a peníze, protože je velmi výkonný a dokonale filtruje oleje a emulze přes filtry od 1 do 1000 mikronů. Dvoustupňovou filtraci lze provádět i v jednom kroku.

Možnost osazení nástavcem na druhý filtr.

Předvedení v provozu

ADOZ si vybral Freddy Ecovac . Také pro další zájemce nabízíme nejen bezplatné předvedení v provozu, ale také po dohodě celodenní zkoušku pro ověření přínosu a potvrzení správnosti rozhodnutí pro zakoupení stroje Freddy.

Návratnost investice

Máme potvrzeno, že taková investice se vrací nejpozději do roku a to díky úsporám ve spotřebě obráběcích kapalin, eliminaci času na prostoje při servisu a opravách obráběcích strojů a také podstatně zkrácenému času pro čerpání a filtraci mechanických nečistot – třísek a kalů.