Jihostroj má již druhý Freddy Micro Plus . PROČ? Je to výsledek vyhodnocení výkonnosti stroje Freddy Micro Plus 100l a jeho přínosu pro údržbu obráběcích kapalin Blaser v divizi letectví. Poznáte na fotografii níže, který je nový?

Jihostroj má již druhý Freddy Micro Plus . Na svém webu uvádějí :

Jihostroj a.s. je stabilní výrobní firma, využívající své dlouholeté tradice a zkušenosti v oboru přesného strojírenství.

Firma působí dlouhodobě na průmyslovém trhu výrobců letadel, automobilů, zemědělských strojů a další mobilní techniky.

Podnik má jasnou strategii rozvoje se zaměřením na další vývoj, výrobu, prodej a servis kvalitních komponentů z oboru hydrauliky vozidel, palivových regulačních systémů letadel a dalšího technického vybavení dopravních a manipulačních prostředků.

Rozvojová strategie firmy určuje inovační aktivity zaměřené na trvalý vývoj výrobků a jejich zdokonalování. Této strategii je podřízeno souběžné budování progresivní technologické základny v rámci investičního rozvoje společnosti.

Firma je certifikována dle normy ISO 9001 a ISO 14001, má rovněž platný certifikát opravňující k výrobě a službám pro letecký průmysl NADCAP, EASA 21, EASA 55 a EASA 145. Otázkám jakosti a přípravě dalších certifikátů pro automobilový i letecký obor je věnována trvalá pozornost.Použití

👉Na co je Freddy Micro Plus užitečný❓
✔vyčerpá a přefiltruje obráběcí kapalinu
✔vrátí čistou obráběcí kapalinu zpět
✔vysaje třísky a kaly
✔vysaje nečistoty na podlaze
✔opláchne vnitřní prostor CNC
✔přečerpá obráběcí kapalinu do sudu, nebo IBC
👉To vše rychle a ani se kapalin a nečistot nedotknete❗
Uspoříte nejen čas na údržbu a náklady na prostoje a obnovu kapalin. Zlepšíte také pracovní prostředí a bezpečnost .
Přečerpání podtlakem vzduchu do sudu už nebudete potřebovat 😉
👉Je to i pro Vás zajímavé řešení ❓

Servisní vozidlo s předváděcími stroji
Freddy Micro Plus , poznáte který je nový ?
Freddy Micro Plus s boxem na sací hadice

Předvedení

Jihostroj má již druhý Freddy Micro Plus . Stalo se tak po vyhodnocení ročního provozu a jeho přínosu pro údržbu obráběcích kapalin a pracovního prostředí. Nejlépe se osvědčila verze s nádrží 100l.

Návratnost investice

Máme potvrzeno, že taková investice se vrací nejpozději do roku a to díky úsporám ve spotřebě chladících kapalin, eliminaci času na prostoje při servisu a opravách obráběcích strojů a také podstatně zkrácenému času pro čerpání a filtraci mechanických nečistot – třísek a kalů.