Jedním s významných dodavatelů maziv a olejů je firma Q80ils. Ta je v naší republice zastoupena společností Top Oil Services s.r.o. Q8Oils doporučuje stroje Freddy a vysvětluje, proč by volba chladících emulzí a řezných olejů měla být v popředí vašeho plánování, dlouho před zahájením výroby.

Nabízí také rady, jak vám mohou osvědčené postupy pomoci zvýšit produktivitu.

Q8Oils má bohaté zkušenosti s navrhováním a výrobou špičkových maziv a olejů pro širokou škálu aplikací.

Má také zdroj pečlivě vybraného souvisejícího zařízení od předních dodavatelů, kteří vám pomohou maximalizovat efektivitu a snížení nákladů. Q8Oils doporučuje stroje Freddy pro různá řešení a aplikace.

Z nabídky strojů Freddy jsou v brožuře uvedeny například stroje na čerpání a filtraci chladící emulze a řezných olejů Freddy Ecovac a také Freddy Micro . Je uveden také stroj Freddy TOS na separaci úkapových olejů a likvidaci namožených bakterií UV segmentem.

Více v přiloženém souboru :