AŽD využívá výkonu Freddy Ecovac v montážním závodě Olomouc. AŽD je přední český dodavatel řídicích a zabezpečovacích systémů pro dopravu.

Na svém webu sdělují :

Společnost AŽD je významným dodavatelem technologických celků v oboru zabezpečovacích, sdělovacích, řídicích a komunikačních technologií dopravní infrastruktury.

Rozhodující je orientace firmy především na oblast železniční dopravy. Pro své partnery zajišťuje výrobu, kompletní dodávku a montáž technologických celků pro zabezpečení a řízení železniční dopravní infrastruktury.

Ekologicky

Společnost AŽD Praha klade důraz nejenom na kvalitu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ale v rámci Politiky integrovaného systému managementu (IMS) se intenzivně soustředí také na ochranu životního prostředí.

Přínos do výroby

Průběžná údržba obráběcích kapalin je častá potřeba v mnoha firmách. AŽD využívá výkonu Freddy Ecovac v provedení s nádrží 310l a motorem 3kW 240 V s prodlouženými sacími a vypouštěcím hadicemi a vypouštěcím ventilem . Dvě vypouštěcí uzaviratelné větve jsou osazeny ostřikovou tryskou a vypouštěcí pistolí. Takto byl specifikován na základě potřeby provozu.

První zkušenosti pracovníků : “ Šetříme tři čtvrtiny emulze při čištění nádrží obráběcích strojů. Přefiltrovanou ji vracíme zpět. Čerpání i vypouštění probíhá velmi rychle. Jsme rádi za takového pomocníka.“

Freddy Ecovac plně odpovídá požadavkům na efektivní filtraci

Použití a výhody

Stroj Freddy Ecovac je často používán v rámci servisní služby , nebo systémové udržby pracoviště ve strojírenských provozech. Zajišťuje odstranění mechanických nečistot – třísek a kalů z nádrží obráběcích strojů. Usnadňuje tak podstatně práci při údržbě chladících kapalin. Šetří čas a peníze, protože je velmi výkonný a dokonale filtruje oleje a emulze přes filtry od 1 do 1000 mikronů. Dvoustupňovou filtraci lze provádět i v jednom kroku.

Možnost osazení nástavcem na druhý filtr.

Předvedení v provozu

Pro další zájemce nabízíme nejen bezplatné předvedení v provozu, ale také po dohodě zapůjčení pro ověření přínosu a potvrzení správnosti rozhodnutí pro zakoupení stroje Freddy.

Návratnost investice

Máme potvrzeno, že taková investice se vrací nejpozději do roku a to díky úsporám ve spotřebě obráběcích kapalin, eliminaci času na prostoje při servisu a opravách obráběcích strojů a také podstatně zkrácenému času pro čerpání a filtraci mechanických nečistot – třísek a kalů.