Výrobní závod Hyundai v Nošovicích používá Freddy Mark V  úspěšně již delší dobu v rámci svého výrobního provozu.

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s r.o. (HMMC), se sídlem v průmyslové zóně v Nošovicích, byla založena 7. 7. 2006. Tuto historicky největší zahraniční investici v České republice uzavřeli v Koreji o rok dříve zástupci České republiky, Moravskoslezského kraje, agentury CzechInvest a Hyundai Motor Group.

První pilíř nového závodu byl vztyčen v březnu 2007 a po pouhých 19 měsících sjelo z linky první sériově vyrobené auto. Životní prostředí bylo vždy velkou prioritou značky Hyundai a nejinak tomu bylo i při výstavbě HMMC. Více než tisíc stromů, které se nacházely v areálu, bylo po dobu výstavby náročným způsobem přesazeno a po dokončení stavby umístěno zpět na jejich původní místo. Tyto stromy můžete vidět v HMMC dodnes.

 

Globální environmentální politika Hyundai

„Uznáváme životní prostředí jako klíčový prvek podnikání a vytváříme firemní hodnoty proaktivním prosazováním ekologického managementu.
Podporujeme vývoj a distribuci ekologicky šetrných výrobků.
Zasazujeme se o snižování škodlivin a o ochranu zdrojů a energie pro jejich udržitelné využití ve všech fázích životního cyklu našich výrobků, od vývoje přes výrobu, prodej a použití po jejich likvidaci.
Všem našim zaměstnancům poskytujeme environmentální školící kursy, podporujeme naše dodavatele v ekologickém řízení a přispíváme k veřejnému blahu.
Vyhovujeme všem mezinárodním i národním ekologickým zákonům, předpisům a smlouvám.
Pokračujeme ve zdokonalování ekologického řízení a svou činnost předkládáme veřejnosti.“

Hyundai v Nošovicích používá Freddy Mark V v provedení s nádrží na 1000l. Vypouštěcí čerpadlo v krátké době dopraví přefiltrovanou kapalinu zpět do nádrže. Tyto stroje jsou těžké a mají tažné oko k zapojení za dopravní vozík. Jsou využívány prakticky denně po dlouhou dobu a jejich vysoká výkonnost a spolehlivost je důležitou součástí stabilního udržování čistého a zdravého pracovního prostředí ve výrobní hale. To prakticky podporuje uvedenou environmentální politiku společnosti Hyundai.

Stroje Freddy Mark V jsou v různých provedeních s nádrží od 310 až po 1500 litrů. Pravidelnými prohlídkami je udržujeme stále spolehlivé a výkonné.