Kluthe ČR používá stroje Freddy Superminor úspěšně již delší dobu v rámci svých servisních služeb pro odběratele jejich produktů.

Jakožto specialista na povrchové úpravy společnosti Chemische Werke Kluthe GmbH vyvíjí a vyrábí chemické produkty a inovativní řešení v oblasti obrábění kovů čištění a odmašťování, lakování a chemické předúpravy. To jsou hlavní oblasti jejich činnosti, které poskytují zákazníkům špičkové, specializované a všestranné poradenství a servis. Kromě prvotřídní kvality je zcela zásadní i bezpečnost, kompatibilita se životním prostředkem a udržitelnost produktů. Usilují o to působit jako hybná síla při hledání těch nejlepších možných řešení pro zákazníky. Hlavní prioritou je nabídka komplexních služeb a spolupráce jako ekvivalentní partneři. 

 Společnost Kluthe dodává chemické produkty „made in Germany“ více než 15 tisíc zákazníků z celého světa prostřednictvím svých 44 poboček. Jakožto rodinný podnik s globálními působnostmi a více než 65 let zkušeností v oblasti výzkumu a vývoje nabízí produkty Kluthe s  jedinečnými konkurenčními prostředky.

S techniky společnosti Kluthe ČR jsme se potkali na BVV , měli jsme stánky na volné ploše v podstatě vedle sebe. Nevím, jestli to byla první návštěva po zahájení veletrhu, ale jistě byla ta první velmi důležitá. Od té doby jsme v kontaktu a naše společnost Biko poskytuje servisním posádkám Kluthe ČR vybaveným stroji Freddy Superminor plnou podporu i přes víkendy. Jistě, je pro ně velmi efektivní mít možnost pravidelných prohlídek právě přes volný čas. Případně vyjedeme našim servisním vozem operativně přímo do provozu. Zpravidla jde o kontrolu a výměnu těsnění a doplnění těžkým provozem poškozeného příslušenství .

Stroje Freddy Superminor jsou oblíbené pro jejich snadnou manipulaci . Často jsou také spouštěny do nádrží, kde pomáhají dočišťovat nečistoty usazené na dně a v rozích. Jsou trvanlivě výkonné a jednoduché na obsluhu.