Výrobní závod Maxion Wheels používá Freddy Mark V  úspěšně již delší dobu v rámci svého výrobního provozu.

 Na svém webu mimo jiné uvádějí :

UHLÍKOVĚ NEUTRÁLNÍ BUDOUCNOST

Věříme v uhlíkově neutrální budoucnost našich provozů do roku 2040, našeho průmyslu a mobility. Se záměrem účastnit se iniciativy OSN Global Compact podniká naše společnost ambiciózní kroky v rozvoji dodavatelských řetězců udržitelné mobility a tento závazek podporuje strategií ROADMAP ZERO, strategií s konkrétními opatřeními a využitím zdrojů a know-how globálního automobilového průmyslu.

POKROK S CÍLEM

Dekarbonizujeme naši výrobu kol čistou energií, efektivnějšími návrhy a procesy výrobků a materiály s nižším obsahem uhlíku. Do roku 2025 snížíme emise CO2 o 30 procent. Do roku 2030 jsme na cestě ke snížení emisí CO2 o 70 procent. Více informací naleznete v nejnovější Zprávě o udržitelnosti Iochpe-Maxion.

ZACHOVÁNÍ ZDROJŮ
Zaměřujeme se na výrobu našich produktů s co nejmenším dopadem na životní prostředí tím, že pracujeme s obnovitelnou energií a systémy recyklace a čištění vody.

Maxion Wheels používá Freddy Mark V v provedení s nádrží na 300l. Vypouštěcí čerpadlo je doplněno mi možností vypouštět obsah nádrže přepnutím sání na výtlak. Výkonný 3kW motor 240 V v krátké době dopraví přefiltrovanou kapalinu zpět do nádrže. Také jsou dodány dlouhé sací a vypouštěcí hadice z důvodů potřeby dosáhnout mezi stroje a jejich nádrže co nejpohodlněji. Vysoká výkonnost a spolehlivost je důležitou součástí stabilního udržování čistého a zdravého pracovního prostředí ve výrobní hale. To prakticky podporuje uvedenou environmentální politiku společnosti Maxion Wheels.

Stroje Freddy Mark V jsou v různých provedeních s nádrží od 300 až po 1500 litrů. Pravidelnými prohlídkami je udržujeme stále spolehlivé a výkonné.