NORGREN používá pro údržbu Freddy Ecovac ve výrobním závodě Brno Modřice v rámci divize IMI Precision Engineering.

Na svém webu sdělují :

Na inovace se soustředíme již od našich začátků, kdy počátkem 20. století průkopník Carl Norgren založil své podnikání v oblasti úpravy vzduchu u sebe v kuchyni v Denveru v Coloradu.

Následně prakticky položil základ novému odvětví, když v roce 1927 načrtl návrh toho, co se později stalo první maznicí na světě.

I nadále se snažíme držet se na špici technologií úpravy vzduchu a naše výrobky světové úrovně se stále zdokonalují co do výkonnosti a produktivity.

Součástí závazku firmy IMI stát se společností skutečně světové třídy je i zahrnutí všech obchodních subjektů ze skupiny Norgren – Buschjost, FAS, Thompson Valves, Kloehn a IMI Webber – do nové divize s názvem IMI Precision Engineering.

Zodpovědné podnikání

Bereme svou odpovědnost k životnímu prostředí a komunitám, ve kterých působíme, velmi vážně. Věříme, že tento přístup má vysoce pozitivní dopad na výnosnost i návratnost pro akcionáře, na naši pověst i růst.

Vysoké nároky na odpovědnost jsou podle našeho mínění stejně důležité jako růst a obchodní úspěch. Důraz klademe obzvláště na zajištění toho, aby naše sociální, environmentální a ekonomické záležitosti byly ve shodě s naším vedením společnosti jako celku a říkáme tomu zodpovědné podnikání.

Přínos do výroby

Průběžná údržba obráběcích kapalin je častá potřeba v mnoha firmách. NORGREN používá pro údržbu Freddy Ecovac v provedení s nádrží 310l a motorem 3kW 240 V s prodlouženými sacími a vypouštěcím hadicemi a vypouštěcím ventilem . Dvě vypouštěcí uzaviratelné větve jsou osazeny ostřikovou tryskou a vypouštěcí pistolí. Takto byl specifikován na základě potřeby provozu. Volba filtrů je možná v rozmezí 1- 75 mikronů jednoúčelových filtrů a 100-1000 mikronů opakovaně používaných filtrů.

Je také dodán nástavec na druhý filtr, který umožňuje dvoustupňovou filtraci v jednom kroku. Čistota obráběcí kapaliny je důležitá pro konečnou kvalitu výrobků. Mechanické nečistoty totiž mohou způsobovat na obrobku otisk a to není žádoucí !

Freddy Ecovac plně odpovídá požadavkům na efektivní filtraci

Použití a výhody

Stroj Freddy Ecovac je často používán v rámci servisní služby , nebo systémové udržby pracoviště ve strojírenských provozech. Zajišťuje odstranění mechanických nečistot – třísek a kalů z nádrží obráběcích strojů. Usnadňuje tak podstatně práci při údržbě chladících kapalin. Šetří čas a peníze, protože je velmi výkonný a dokonale filtruje oleje a emulze přes filtry od 1 do 1000 mikronů. Dvoustupňovou filtraci lze provádět i v jednom kroku.

Možnost osazení nástavcem na druhý filtr.

Předvedení v provozu

Pro další zájemce nabízíme nejen bezplatné předvedení v provozu, ale také po dohodě zapůjčení pro ověření přínosu a potvrzení správnosti rozhodnutí pro zakoupení stroje Freddy.

Návratnost investice

Máme potvrzeno, že taková investice se vrací nejpozději do roku a to díky úsporám ve spotřebě obráběcích kapalin, eliminaci času na prostoje při servisu a opravách obráběcích strojů a také podstatně zkrácenému času pro čerpání a filtraci mechanických nečistot – třísek a kalů.