NEDCON používá Freddy Superminor úspěšně ve svému výrobním závodě v Pardubicích .

Společnost NEDCON má v oblasti skladovacích systémů už desetiletí stále náskok. Celosvětově. Od roku 2004 je společnost NEDCON samostatnou součástí mezinárodního ocelářského koncernu voestalpine. Vedení společnosti NEDCON se nachází v Doetinchemu. Kromě toho má vlastní výrobní provozy v Pardubicích a další pobočky společnosti NEDCON lze nalézt v různých evropských státech a v USA. Produkty nabízí k prodeji také prostřednictvím sítě resellerů.

Čím se liší od ostatních

  • Je vedoucí společností v oblasti skladovacích systémů, mezinárodně
  • Jsou schopní a zkušení v nalézání řešení
  • Mají obrovské znalosti a zkušenosti
  • Mají velký závazek a inovativní sílu

„U společnosti NEDCON máme rádi, když se nám to podaří. To máme v krvi. Pokud jsme v něčem dobří, tak je to plánování a realizace. A to i když zadání vypadá nemožné. Hledáme vždy řešení, nové nápady nebo jiný přístup, s nimiž se to podaří.“ To jsou slova společnosti NEDCON :

Stroj Freddy Superminor je používán ve výrobním provozu a zajišťuje odstranění mechanických nečistot – kalů z nádrží tvářecích strojů. Usnadňuje tak podstatně práci údržbě. Dodán byl poté, co nejdříve proběhlo předvedení přímo ve výrobě a následně zkušební provoz v rámci zapůjčení stroje z půjčovny. Často tuto službu nabízíme, odběratel se tak může přesvědčit o vhodnosti použití stroje pro jeho potřebu a vyzkoušet si i výkon. Po vyhodnocení nejen parametrů stroje, ale i jeho ekonomické výhodnosti pak může přijmou správné rozhodnutí.

NEDCON používá Freddy Superminor úspěšně i díky tomu, že jsme stále v kontaktu a po dohodě vyjíždíme na pravidelné prohlídky s našim servisním vozem přímo do provozu. Zpravidla jde o kontrolu a výměnu těsnění a doplnění některého poškozeného příslušenství .