SoliCAD také používá Freddy Micro Plus a to nově pro zajištění komplexní údržby obráběcích kapalin v jejich provozovně. Čím se tato firma mimo jiné zabývá a co na svém webu uvádějí?

Cílem společnosti SoliCAD, s.r.o. je poskytovat svým klientům služby a servis s co možná nejvyšší přidanou hodnotou.

Jak toho docilujeme? Hledáme taková řešení, která pomáhají našim zákazníkům být vždy o krok napřed před konkurencí. Využíváme všech našich znalostí, zkušeností a tvrdé práce k tomu, aby náš klient mohl ve výsledku a ke své plné spokojenosti zhodnotit poskytované řešení jako takové, které splňuje jeho požadavky, přináší mu něco nového a především se vyznačuje:

  • bezchybnou funkčností,
  • maximální hospodárností a účelností,
  • jednoduchostí.

Přestože se obecně konstrukční řešení výrobků a zařízení stávají stále složitějšími, z dlouhodobého hlediska se vždy osvědčila ta, která byla založena na základních jednoduchých principech. Proto je také naší snahou vyvíjet co nejjednodušší řešení, která v konečném důsledku bývají nejfunkčnějšími a zároveň nejhospodárnějšími.

Smyslem naší práce je poskytovat klientům konkurenční výhody. A naším mottem je: „KEEP IT SIMPLE„.

Konstrukční práce

Naše konstrukční kancelář SoliCAD se zabývá nejen vývojem menších či větších jednotlivých samotných částí či konstrukčních celků, a to i původních prototypových produktů, ale i vývojem celých sestav, zahrnujícím širokou paletu výrobků od spalinové sondy po testovací linky.

Prodej CAD a CAM

Nabízíme produkty pro konstrukční kanceláře, výrobní podniky, architekty, projektanty všech profesí (elektro, strojní, stavební, vzduchotechnika atd.) i stavební firmy. Svými produkty pokrýváme celý životní cyklus výrobku, tj. od návrhu v CAD programu a jeho výpočtu pomocí metody konečných prvků, přes jeho prezentaci pomocí renderovacího softwaru, až po přípravu obráběcího NC programu CAM softwarem. Pro zastřešení všech výše uvedených činností a přehlednější řízení můžete použít náš PLM software. Dále nabízíme v sekci hardware i 3D myši pro snadnější a rychlejší práci v námi nabízených softwarech.

Robotická pracoviště

Našim zákazníkům nabízíme dlouhodobou spolupráci v oblasti průmyslové automatizace a robotizace s cílem zvýšení efektivity výroby a bezpečnosti práce. Pro naše zákazníky připravujeme:

  • návrh konceptu robotického pracoviště včetně simulace  
  • vypracování rozpočtu na realizaci robotického pracoviště
  • optimalizace robotického pracoviště
  • dodání pracoviště
  • zaškolení obsluhy a podporu při rozběhu robotického pracoviště
  • servis pracoviště a technickou podporu zákazníka
SoliCAD také používá Freddy Micro Plus

Použití

Stroj Freddy Micro Plus je často používán v rámci běžné údržby pracoviště ve strojírenských provozech. Zajišťuje odstranění mechanických nečistot – třísek a kalů z nádrží obráběcích strojů. Usnadňuje tak podstatně práci při údržbě obráběcích kapalin.

Tento nový stroj je již vybaven inovací v podobě náhrady často poškozovaného molitanového těsnění u ventilu přepínání sání a vypouštění.

Detail těsnění přepínacího ventilu – je to inovace místo molitanu.
Freddy Micro Plus s držáky příslušenství
Freddy Micro Plus s boxem na sací hadice

Používjí Freddy Micro Plus a to na základě předvedení stroje přímo ve výrobě a ponechání stroje pracovníkům provozu na vyčištění obráběcích kapalin v rámci údržby .

Předvedení

Většinou také nabízíme nejen bezplatné předvedení v provozu, ale také po dohodě zapůjčení pro ověření přínosu a potvrzení správnosti rozhodnutí pro zakoupení stroje Freddy.

Návratnost investice

Máme potvrzeno, že taková investice se vrací nejpozději do roku a to díky úsporám ve spotřebě chladících kapalin, eliminaci času na prostoje při servisu a opravách obráběcích strojů a také podstatně zkrácenému času pro čerpání a filtraci mechanických nečistot – třísek a kalů.